Michał Drzymała urodził się w 1857 r. w Zdroju. Fakt ten upamiętnia kamień z tabliczką metalową, odsłonięty 15 IX 1962 przy głównej drodze po zach. stronie wsi – niedaleko gospodarstwa, w którym Drzymała przyszedł na świat (z pierwotnego domu, spalonego w 1936 r,, zachował się tylko nieduży fragment).

We wsi znajduje się budynek dawnej szkoły (nr 9), która nosiła imię M. Drzymały, a przy niej drewniany budynek gospodaczy, oba z pocz. XX w.