15 września 1962 r., w Drzymałowie, nad stawem w miejscu postoju słynnego wozu, w 25 rocznicę śmierci, odsłonięto kamień z popiersiem Michała Drzymały. Na płycie wyryto napis: „1857-1937. MICHAŁOWI DRZYMALE SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI RAKONIEWICKIEJ”.

W uroczystości odsłonięcia kamienia uczestniczyło około 15 tysięcy osób. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prof. Kaczmarczyk z Poznania. Z tej okazji czynna była wystawa w szkole zorganizowana przez Zenona Molskiego: „Drzymała i jego wóz”.