• Michał Drzymała został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1937). W 1939 r. jego rodzinną wieś przemianowano na Drzymałowo.
 • Walka Drzymały o możliwość zbudowania domu, a zwłaszcza wykorzystywanie przezeń luk w prawie pruskim stały się głośne w Polsce i w świecie. Głos w tej sprawie zabierali m.in. Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, a spoza Polski m.in. Lew Tołstoj.
 • Postać Michała Drzymały wspomina Jan Pietrzak w pieśni Żeby Polska była Polską (1981):

  Zrzucał uczeń portret cara,
  Ksiądz Ściegienny wznosił modły
  Opatrywał wóz Drzymała,
  Dumne wiersze pisał Norwid…

  Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=5XEPrthy06Q