W roku 1928 Drzymała zamieszkał we wsi Grabówno, w powiecie wywrzyskim i tam zmarł 25 kwietnia 1937 roku, mając blisko 80 lat. Pogrzeb Michała Drzymały odbył się w Miasteczku Kraińskim. Z położonego na wzgórzu poprzez rynek i ulice miasta prowadziła ostatnia droga tego, który przez długie lata był symbolem umiłowania ziemi ojczystej.

Sędziwą matkę prowadzili za trumną ojca, synowie Marcin i Piotr.

Nad trumną, złożoną na wozie gospodarskim, ozdobioną barwami narodowymi i zielenią, przemawiał na rynku m.in. w imieniu pracy wielkopolskiej red. Tadeusz Powidzki, żegnając zmarłego. W ostatniej chwili na trumnie niezłomnego chłopa spoczął krzyż kawalerski orderu „Polonia Restituta”.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu. Widoczni m.in.: żona zmarłego Józefa Drzymała, synowie: Jan (pochylony), Piotr (stoi przy matce) i Marcin (z prawej), Jan Knach (stoi pośrodku w głębi łysy z wąsami najwyższy).

Pogrzeb Michała Drzymały

Michał Drzymała na łożu śmierci.

Pogrzeb Michała Drzymały

Kondukt pogrzebowy w drodze na rynek.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed pomnikiem „Konstytucji 3 Maja 1791 i 17 marca 1921”. Przemawia wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed pomnikiem „Konstytucji 3 Maja 1791 i 17 marca 1921”. Przemawia wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki, który odznaczył pośmiertnie Michała Drzymałę Orderm Odrodzenia Polski, Polonia Restituta.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed pomnikiem „Konstytucji 3 Maja 1791 i 17 marca 1921”. Przemawia generał Jan Chmurowicz.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu. Widoczni m.in.: ksiądz Feliks Niedbał, starosta wyrzyski Ludwik Muzyczka (I rząd 5. z prawej), kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego Jan Jakóbiec (I rząd 4. z prawej), wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki (I rząd 3. z prawej), generał Jan Chmurowicz (I rząd 2. z prawej), poseł Leon Surzyński.

Pogrzeb Michała Drzymały

Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu. W pierwszym rzędzie stoją od prawej: przedstawiciel Zarządu Miejskiego w Poznaniu naczelnik Kazimierz Motyliński, prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski, poseł Leon Surzyński, generał Jan Chmurowicz, wicewojewoda poznański Tadeusz Walicki, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego Jan Jakóbiec, starosta wyrzyski Ludwik Muzyczka (stoi trochę głębiej z ciemnym wąsem), obok niego ksiądz Feliks Niedbał.

„Głos Wolsztyński” nr 12/60 – styczeń 1961 r.